Καταστατικό

Το νέο καταστατικό της Ένωσης Σκηνοθετών Κύπρου ψηφίστηκε μετά από καταστατική συνέλευση με την παρουσία 39 μελών στις 26 Ιουνίου 2014.

Καταστατικό Ένωσης Σκηνοθετών Κύπρου