Αποτελέσματα καταγραφής Επαγγελματιών της Οπτικοακουστικής Βιομηχανίας

Results from the Mapping of Audiovisual Industry Professionals


Ο COVID-19 δημιούργησε την ανάγκη καταγραφής των επαγγελματιών του οπτικοακουστικού χώρου δίνοντας μας την ευκαιρία για μια πρώτη χαρτογράφηση των ατόμων που εργάζονται σε όλους τους τομείς.


Εδώ μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα της έρευνας: https://tinyurl.com/y7sd8ppm142 προβολές
feralogo200_edited_edited.png

Directors' Guild Of Cyprus | 27 Othellou Street, Nicosia, Cyprus | +357 22 002268 | info@cyprusdirectors.com